Služby

Kogenerační jednotka

Tepelné čerpadlo

Kotel

Elektřina

Zemní plyn

Teplo

Kogenerační jednotka

Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo, vzniklé při výrobě elektrické energie, vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění.

Výhody kogenerace

Šetření paliva a snížení emisí CO2

Finanční úspora díky vysoké účinnosti

Využití obnovitelných zdrojů energie

Efektivní využití odpadového tepla pro vytápění a ohřev vody

Jakou kogenerační jednotku
si mám pořídit?

1. Podle objemu:
 • Velikost nad 50 kW je vhodná pro bazény a aquaparky, bioplynové stanice, školy a univerzity.

 • Velikost nad 50 kW je vhodná pro bazény a aquaparky, bioplynové stanice, Školy a univerzity.

2. Podle dostupnosti paliv:
 • Kogenerace s plynovými motory

  Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny. Jako palivo může být přitom použit zemní plyn, bioplyn nebo další topné plyny. Plyn je nejdříve v motoru spálen za účelem výroby elektřiny. Následně je z jednotlivých částí motoru a ze spalin získáváno teplo, dodávané spotřebiteli.

 • Kogenerace s využitím bioplynu

  Stanice bioplynu je vybudována především v blízkosti čistíren odpadních vod, na obecních skládkách nebo v zemědělských podnicích, zabývajících se chovem zvířat. Použití bioplynu umožňuje vyrábět elektřinu a teplo při nízkých nákladech na jejich výrobu, pomáhá chránit životní prostředí a snižovat škodlivé emise do ovzduší.

 • Kogenerace s kondenzační turbínou

  V případě využití kondenzační turbíny pro kogeneraci je pára z turbíny odebírána na několika tlakových úrovních přímo z turbíny. Zbylá pára expanduje v turbíně při výrobě elektřiny a následně kondenzuje v kondenzátoru.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je alternativou plynového nebo elektrického kotle. Tepelné čerpadlo neprodukuje teplo – odebírá energii ze vzduchu z ulice, vody nebo země a přenáší ho do místnosti. Muže být použito pro vytápění, klimatizaci a ohřev vody.

Výhody tepelného čerpadla

O 60 % levnější provoz, než provoz na plyn

Rychlá návratnost investice

Zcela nebo částečně nahrazuje topení a klimatizace

Pracuje i při nízkých venkovních teplotách

Jaké tepelné čerpadlo si mám pořídit?

 • Tepelné čerpadlo Země - Voda

  V takovém systému se teplo odvádí ze země a poté se přenáší do okruhu ohřevu teplé vody. Teplota blízké povrchové vrstvy zeminy nebo hloubky je vždy pozitivní, takže tento typ zařízení je ideální volbou se stabilní produktivitou po celý rok. Tento typ je finance nejnáročnější ale velmi efektivní.

 • Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda

  Účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda závisí na venkovní teplotě: čím nižší teplota, tím více energie se spotřebuje na odběr potřebného množství tepla. Bude pracovat i při teplotě -25°C, ale s mnohem nižší účinností. Proto je třeba brát v úvahu klimatické podmínky regionu, průměrné roční teploty a počet mrazových dnů v roce. Tento typ čerpadla je ekonomicky nejvýhodnější.

 • Tepelné čerpadlo Voda-Voda

  Zdrojem tepla v tomto typu tepelných čerpadel mohou být povrchové (řeky, jezera) nebo půdní vody (studny), jakož i odpadní vody z technologických zařízení. Tepelné čerpadlo Voda-Voda vhodné pouze pro jednotky, které nemají omezení vodních zdrojů.

 • Tepelné čerpadlo Vzduch – Vzduch

  Teplo venkovního vzduchu z vnějších jednotek je přeneseno do chladiva, cirkulujícího v uzavřeném okruhu, a od něj do vzduchu, který je pak přiváděn do každé místnosti vnitřními stěnovými / podlahovými jednotkami. Vhodný pouze jako klimatizační jednotka. Vhodný pouze jako klimatizační jednotka.

Kotel

Kotel je poměrně jednoduché zařízení pro ohřev vody spalovacím palivem – v případě plynového kotle je to plyn. Plynový kotel je tvořen hořákem, výměníkem tepla, čerpadlem, v němž cirkuluje voda, odvzdušněním spalin a ovládacím panelem. Plynový kotel vypadá jako malá lednička. Kotly na zemní plyn jsou napojeny na centralizovaný přívod plynu.

Kotly dle typu paliva:

Plyn (LPG)

Biomasa

Elektřina

Zemní plyn nebo propan?

Pokud bydlíte ve městě. Zemní plyn je dodáván napojením na městskou plynovou síť, a je logickou volbou.

Pokud bydlíte mimo město. Propan, také známý jako LPG, je výhodnější pro izolované domy, když připojení k městské plynové síti není možné neboli obtížné. Propan je poněkud šetrnější k životnímu prostředí než zemní plyn. 

Rychlost ohřevu a úroveň znečištění obou typů kotlů jsou přibližně stejné.

Jaký si mám vybrat kotel?

Základní typy
 • Kondenzační kotel

  Toto zařízení používá vodní páru k předehřívání vody z radiátorů, což šetří energii (od 20 do 30 %). Vhodný pro podlahové vytápění a radiátory.

 • Kotel na biopalivo (dřevo, piliny)

  Biopalivo v jeho agregačním stavu se dělí na tyto typy: plynný (bioplyny), kapalný (bionafta) a tvrdý (dřevo, slupky). Kotly na biopalivo jsou robustní, vhodné pro domácí potřeby a pro aktivní využití v průmyslovém prostředí.

 • Elektrický kotel

  Princip fungovaní je že ve speciální nádrži, ve které jsou instalovány topné články, je dodáváno chladivo. Když kotel je připojen, energie elektrického proudu je přenesena na molekuly chladiva a teplota posledního se zvyšuje. Z expanzní nádoby se rozprostírá přes otopná tělesa a potrubí po celé místnosti a ohřívá ji.

Doplňující typy
 • Hybridní provoz s tepelným čerpadlem

  Kotel (podle dostupnosti paliva) může být připojen k tepelnému čerpadlu. V tomto případě tepelné čerpadlo bude pokrývat základní potřeby domu, kotel slouží pouze jako podpora.

 • Hybridní provoz s kogenerací

  Kromě výroby tepla kotel vyrábí i elektřinu. Tento model je vhodnější pro velké budovy s vysokou spotřebou energie. Kogenerační kotel zajišťuje úsporu energie od 50 až do 80 %.

Elektřina

Zemní plyn

Teplo

Elektřina

Získejte spolehlivou dodávku elektřiny od společnosti ST Energy s.r.o.
za výhodnou cenu, s kompletním servisem a individuálním přístupem.

Dodávka elektřiny

Pro domácnosti
 • Byty a rodinné domy
 • SVJ, BD
Pro podnikatelé
 • Živnostníci a malé firmy
 • Střední firmy
 • Velké firmy a podniky
Pro veřejný sektor
 • Kraje, města, obce, svazky obcí a různé typy příspěvkových organizací.
 • Díky dobré znalosti municipální problematiky a individuálnímu přístupu Vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení vašich potřeb.

Výkup elektřiny

Vyrábíte více elektrické energie, než spotřebujete?

Naše společnost má pro Vás řešení!

Vykoupíme od Vás všechnu nebo přebytečnou energii, vyrobenou z obnovitelných zdrojů (solární energie, větrná energie, biomasa, bioplyn, vodní atd.) nebo kogeneračních jednotek.

Ke spolupráci hledáme různé partnery po celé České republice.

Proč spolupracovat právě s námi?

 • férové jednání
 • konkurenceschopné ceny
 • seriózní dlouhodobé partnerství
 • převezmeme odpovědnost za odchylku
 • roční nebo víceleté smlouvy o výkupu za transparentních podmínek
 • výkup přebytků není podmíněn uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny, ale dodávku elektrické energie za výhodných podmínek Vám rádi nabídneme

Máme individuální specialisty pro:

 • Mikro zdroje
  (do 10kW)
 • Výrobci elektřiny s licenci
  (až 30 kW)
 • Nezávislí výrobci elektřiny
  (nad 30 kW)

Zemní plyn

Získejte spolehlivou dodávku zemního plynu za výhodnou cenu, s kompletním servisem a individuálním přístupem.

Pro domácnosti
 • Byty a rodinné domy
 • SVJ, BD
Pro domácnosti
 • Živnostníci a malé firmy
 • Střední firmy
 • Velké firmy

Teplo

Nabízíme vám razantní (až o 40%) snížení nákladů na vytápění a na dodávky
teplé vody cestou výstavby vlastní kotelny a jejího následného provozu.

Dodávky tepla – teplé vody a teplé užitkové vody (TV a TUV)

Tato nabídka je určena pro bytové domy, tj. převěsím pro společností vlastníků
jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD), která doposud nakupují teplo u tepláren.

Existují dvě možnosti spolupráce:

Model I

ST Alternative Energy s.r.o. jako generální partner a dodavatel pro SVJ nebo BD na jejich náklady, naprojektuje a vybuduje plynovou kotelnu (buď jako samostatní zdroj nebo jako součást více kombinovaných zdrojů), jejíž prostřednictvím bude dodávat tepelnou energii do jednotlivých domácností budovy i společných prostor, vč. měření spotřeby a fakturace.

Typický smluvní zavážek na dodávky tepla se pohybuje mezí 3 až 5 lety s možností prolongace podle vzájemné dohody.

Model II

ST Alternative Energy s.r.o. jako generální investor a dodavatel, na vlastní náklady naprojektuje a vybuduje plynovou kotelnu pro SVJ nebo BD (buď jako samostatní zdroj nebo jako součást více kombinovaných zdrojů), jejíž prostřednictvím bude dodávat tepelnou energii do jednotlivých domácností budovy a společných prostor, vč. měření spotřeby a fakturace, přičemž investiční náklady na vybudování kotelny budou umořovány postupně během provozu.

Typický smluvní zavážek na dodávky tepla se pohybuje mezí 8 až 10 lety s možností prolongace podle vzájemné dohody.

Potřebujete vice informací?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám obratem ozveme.

Tetiana Kvetsko
Specialista – zákaznické služby

+420 734 445 011
(Po-Pa 9.00-16.00)